70 miljarder framtida jordbor – var gömmer de sig?

Den amerikanska science fiction-tv-serien The Outer Limits allra högst värderade avsnitt är, om man ska tro betygsgenomsnittet på Imdb, ”Demon With a Glass Hand” från andra och sista säsongen.

Sheffields stoltheter Cabaret Voltaire har upprepade gånger samplat repliker från ”Demon With a Glass Hand” som talar om 70 miljarder försvunna jordbor. Det handlar om jordbor som ännu inte är födda, men som ”gömmer sig”.

Det är inte utan att man undrar om författarna till dagens abortfientliga debattartikel i DN inspirerats av ”Demon With a Glass Hand”, eller av samplingarna på Cabaret Voltaires ”Yashar” och albumet Plasticity. De försöker argumentera för att kvinnors rätt att göra abort ska vägas mot framtida, ofödda generationer människor. Slutsatsen blir i korthet att mer ”moraliskt tvivelaktiga” aborter bör bekostas av kvinnorna själva, eftersom

om framtida, potentiellt existerande individer tillskrivs moralisk vikt i klimatdiskussioner bör de även tillskrivas vikt i abortdiskussioner. Gör vi avvägningar mellan nuvarande och framtida generationer för klimatets skull bör vi göra en avvägning mellan den gravida kvinnans intressen och fostrets. Kvinnans intressen blir då inte alltid, under alla omständigheter, överordnade fostrets.

I want the 70 billion future earthlings! You know where they are…

Det är roande och lite beklämmande att se vuxna människor göra bort sig på detta vis. Att blanda ihop omtanken om världen våra barnbarn ska leva i med en tänkt ”rättighet” för framtida, ofödda jordbor att få födas är bara så knasigt.

Men de båda författarna är fil doktor respektive docent i filosofi, och den detaljen är ganska uppseendeväckande. Försöken till något slags sammanhängande ”moralfilosofi” i debattartikeln  är enbart skrattretande, och man undrar om de akademiska texter de producerar håller lika låg kvalitet.

Det ligger väl nära till hands att tänka sig att de egentligen skulle vilja använda helt andra argument, men inte riktigt vågar. Inte än.